Běh na Blatenský vrch (28.10.2019)

Datum závodu: 28. 10. 2019
Místo závodu: Horní Blatná „fotbalové hřiště“ mapa
Prezentace: 9:00-11:00 hod. v závodní kanceláři (je nutné se prezentovat nejpozději 20 minut před startem kategorie)
Start první kategorie: 11:00 hod.
Přihlášky: Přihlášky zašlete do pátku 25. 10. 2019 do 19:00 na adresu prihlasky@lkslovan.cz. Přihlášky jednotlivců na místě jsou možné v čase prezentace.

PROPOZICE ZÁVODU

blatak

Křest knihy „Jáchymov, mineralogická perla Krušnohoří“ (17.10.2019)

preview-4466-krest-knihyJáchymov, mineralogická perla Krušnohoří
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
křest knihy 17.10.2019 od 17:00 hod.

Křest knihy, vydané nakladatelstvím Academia, se uskuteční za přítomnosti všech tří autorů – Pavla Škáchy, Jakuba Plášila a Vladimíra Horáka.
Pětisetletá historie dnes malého městečka v Krušných horách byla bohatá – v době svého založení v 16. století se stal Jáchymov světoznámým díky nálezům ušlechtilých minerálů stříbra a technickému pokroku v hornictví a přírodních vědách, které sem lákalo učence z celé Evropy.
V 19. století se rozvinula jedinečná výroba uranových barev a na přelomu 19. a 20. století zdejší smolinec proslul objevem dvou nových radioaktivních prvků ¬ polonia a radia. V polovině 20. století se Jáchymov zapsal do historie smutně, znevolněním tisíců lidí zneužitých komunistickým režimem k těžbě uranu. V celém průběhu dolování od raného novověku po současnost byly horníky, báňskými úředníky a vědci nalézány unikátní vzorky minerálů, které nepřestávají udivovat svou kvalitou i pestrostí zastoupených druhů. Postupem času se z Jáchymova stala mineralogická lokalita světového významu.
Kniha je rozdělena na tři základní části – historie nálezů jáchymovských stříbrných bonanz, nástin geologie a přehled nejvýznamnějších primárních a sekundárních minerálů. Je výsledkem mnohaletého bádání autorů v archivech i v podzemí jáchymovského rudního revíru. Publikace je bohatě ilustrována fotografiemi minerálů z českých i zahraničních muzeí a soukromých sbírek, snímky uměleckých děl zhotovovaných z místních minerálů, reprodukcemi historických map a terénními fotografiemi z povrchu i podzemí.

Po křtu bude pro zájemce připravena komentovaná prohlídka stálé expozice minerálů a hornin.