Jáchymovské doly na historických výkresech (25.11.2017)

expolarge-3913-jachymovske-doly-na-historickych-vykresechSpeleolog Norbert Weber ze Spolku přátel dolu sv. Mauritius představí nejzajímavější z unikátních historických materiálů, které se týkají jáchymovských dolů. Z druhé poloviny 19. a počátku 20. století je dochováno množství technických výkresů dokumentujících stav jáchymovských dolů v tomto období. Jedná se o plány dnes již neexistujících staveb, zejména šachetních budov, těžních věží, úpraven a jejich vybavení.
Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Jáchymovské doly na historických výkresech – přednáška
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
25.11.2017 od 17:00 do 18:30
Vstupné: 30 -, Kč

Setkání příznivců přírody Karlovarska (13.10.2017)

Tradiční setkání příznivců přírody Karlovarska proběhne v pátek 13. října 2017 od 16:00 do 19:00 hod. v hlavní budově krajské knihovny v K. Varech – Dvorech.
Setkání je pořádáno ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem Karlovy Vary, Českým svazem ochránců přírody, Lesy ČR s.p., Ministerstvem životního prostředí a dalšími organizacemi. Vstup na akci je volný.

Program:
Přemysl Tájek: Modrásci Karlovarského kraje – o druhých běžných i vzácných
Jiří Brabec: Novinky v květeně Chebska
Lucie Kunstmüllerová: Zapomenuté Pompeje (pod popelem Doupovských hor)
Jakub Plášil: Jáchymov a nové minerály
Zuzana Ficenecová a Barbora Barošová: Plšík lískový jako trosečník v kulturní krajině?
Vladimír Melichar: Aktuální poznatky o rozšíření nejvzácnějších rostlin Krušnohorských rašelinišť
056403_05_311884Vybrané útěky z uranových lágrů – přednáška (23.9.2017)

Vybrané útěky z uranových lágrů Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 17:00 – 18:30 hod.

V přednášce se historik Mgr. Jan Nedvěd zaměří na čtyři útěky politických trestanců, dvou jednotlivců a dvou skupin v období mezi léty 1949 – 1956. Bude se věnovat srovnávání metod příprav a organizace útěků, spolupráci politických vězňů s civilními zaměstnanci a hodnocení jejich šancí na úspěch. Útěky z táborů nucené práce (TNP) se i přes úsilí represivních složek stále opakovaly, byly z většiny důsledkem tvrdých táborových podmínek a často i zoufalstvím odsouzených.

Vstupné: 30 -, Kč

Web


Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik (12.11.2016)

Na sobotu 12. listopadu je v Královské mincovně plánovaná přednáška, která přiblíží život syna Karla IV. Zikmunda Lucemburského a kancléře Svaté říše římské Kašpara Šlika.

Přednášející docent Václav Drška z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměří zejména na zahraniční politiku Zikmunda Lucemburského s přihlédnutím k vedlejším zemím České koruny a na osobnost říšského kancléře Kašpara Šlika, jehož rodina se díky službě Zikmundovi stala na dlouhou dobu významnou politickou silou dnešního Karlovarského kraje.
Přednášku připravil Národní památkový ústav v Lokti u příležitosti oslav 700. výroční narození Karla IV. v rámci cyklu akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně.

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
přednáška 12.11.2016 od 17:00 do 18:30
Vstupné: 30 -, Kč

slik-lucembursky

preview-3563-zikmund-lucembursky preview-3562-kaspar-slik-schedelova-kronika-1493