Setkání příznivců přírody Karlovarska (13.10.2017)

Tradiční setkání příznivců přírody Karlovarska proběhne v pátek 13. října 2017 od 16:00 do 19:00 hod. v hlavní budově krajské knihovny v K. Varech – Dvorech.
Setkání je pořádáno ve spolupráci s AOPK ČR, Muzeem Karlovy Vary, Českým svazem ochránců přírody, Lesy ČR s.p., Ministerstvem životního prostředí a dalšími organizacemi. Vstup na akci je volný.

Program:
Přemysl Tájek: Modrásci Karlovarského kraje – o druhých běžných i vzácných
Jiří Brabec: Novinky v květeně Chebska
Lucie Kunstmüllerová: Zapomenuté Pompeje (pod popelem Doupovských hor)
Jakub Plášil: Jáchymov a nové minerály
Zuzana Ficenecová a Barbora Barošová: Plšík lískový jako trosečník v kulturní krajině?
Vladimír Melichar: Aktuální poznatky o rozšíření nejvzácnějších rostlin Krušnohorských rašelinišť
056403_05_311884