Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik (12.11.2016)

Na sobotu 12. listopadu je v Královské mincovně plánovaná přednáška, která přiblíží život syna Karla IV. Zikmunda Lucemburského a kancléře Svaté říše římské Kašpara Šlika.

Přednášející docent Václav Drška z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměří zejména na zahraniční politiku Zikmunda Lucemburského s přihlédnutím k vedlejším zemím České koruny a na osobnost říšského kancléře Kašpara Šlika, jehož rodina se díky službě Zikmundovi stala na dlouhou dobu významnou politickou silou dnešního Karlovarského kraje.
Přednášku připravil Národní památkový ústav v Lokti u příležitosti oslav 700. výroční narození Karla IV. v rámci cyklu akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně.

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
přednáška 12.11.2016 od 17:00 do 18:30
Vstupné: 30 -, Kč

preview-3563-zikmund-lucembursky preview-3562-kaspar-slik-schedelova-kronika-1493

Zážitky z cínařské oblasti Dartmoor v Anglii (15.10.2016)

Zážitky z cínařské oblasti Dartmoor v Anglii

Geolog a patriot Krušných hor RNDr. Petr Rojík, Ph.D. a ředitel Muzea Sokolov Ing. Michael Rund přiblíží v přednášce nádhernou krajinu Dartmoor v jihozápadní Anglii, která je nejen krajem psa Baskervillského, ale především klasickou světovou oblastí těžby a zpracování cínových rud.
Její geologická historie je věrnou obdobou Krušných hor a Slavkovského lesa. Krajina ukrývá hornické stopy sahající z počátku 20. století zpátky přes novověk a středověk až do antiky. Autoři navštívili tuto krajinu v květnu 2016 na pozvání pořadatelů mezinárodní cínařské konference v Tavistocku. Seznámili se s vývojem montánní archeologie v této oblasti, s metodami „čtení stop“ přímo v terénu a s přístupem místních úřadů a spolků k uchování kulturního dědictví. Na přednášce spojené s promítáním obrázků se podělí i o pár zážitků z cestování a ze setkání s místními lidmi.
Přednášku pořádá Karlovarský kraj v rámci cyklu „Krušné hory – malé pohoří světového významu“ u příležitosti česko- německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce 500. výročí založení města Jáchymova.

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
přednáška 15.10.2016 od 17:00 do 18:30
Vstupné: 30 -, Kč